Umów spotkanie

Skontaktuj się z nami

MAM DZIECI

PRACUJĘ Z DZIEĆMI

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się, gdzie Twoje dziecko może dołączyć do zajęć lub jak można zorganizować te zajęcia w szkole Twojego dziecka.

Zamów lekcję pokazową dla szkoły.

Przyjedziemy do szkoły lub poprowadzimy lekcję online
w
 dogodnym dla Ciebie czasie!

Będziesz mieć szansę zobaczyć Accelium „w akcji”
i
  porozmawiać z nami o wszystkich szczegółach.

Chcesz, aby Twoje dziecko lub Twoi uczniowie uczestniczyli w zajęciach? To bardzo łatwe!

Wyniki (widoczne na wykresie powyżej) pokazują, że dzieci w grupie badanej znacznie poprawiły swoje wyniki w porównaniu z grupą kontrolną, mimo że te ostatnie miały więcej czasu na samo granie w gry. Niezwykły jest fakt, jak znacząco wyższe wyniki osiągnęła grupa badana w trzecim etapie (zarówno w porównaniu do własnych wyników początkowych oraz do wyników końcowych grupy kontrolnej).

  • W pierwszym etapie wszystkie dzieci grały w wersję online gry Accelium "Move it", a ich wyniki i postępy były monitorowane. Na tej podstawie dzieci zostały podzielone na 2 grupy.
  • W drugim etapie dzieci z grupy badanej poznawały konkretne modele ułatwiające rozwiązywanie problemów oraz uczyły się jak można je zastosować w grach oraz rzeczywistych sytuacjach.
    Dzieci z grupy kontrolnej po prostu grały w gry.
  • W trzecim etapie obie grupy dzieci nauczyły się nowej gry Accelium "Ping Wins” i grały w nią, a ich wyniki i postępy znowu były monitorowane.
    Wszystkie dzieci otrzymały identyczne instrukcje.

Skuteczność metody Accelium została przetestowana w wielu projektach badawczych, w szczególności badaniach profesora Donalda Greena z Columbia University. Projekty te potwierdzają, że metoda Accelium znacząco poprawia umiejętności myślenia i tzw. umiejętności życiowe („life skills”) dzieci.

 

Jeden z projektów sprawdzał hipotezę, że dzieci można uczyć abstrakcyjnego myślenia strategicznego, ucząc ich modeli metakognitywnych i pokazując zastosowania tych modeli w grach strategicznych i w sytuacjach rzeczywistych. Badaniem objęto dzieci w wieku 8-12 lat, z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych.

W czasach, kiedy coraz częściej słyszymy o uzależnieniu dzieci od Internetu oraz gier komputerowych nauka przez gry komputerowe wydaje się co najmniej ryzykowana.

 

Praktyka i badania pokazują jednak, że nauka przez gry jest nie tylko możliwa, ale i skuteczna, jeżeli tylko podejdzie się do tego „z głową”. Kluczem do sukcesu jest przemyślany dobór gier oraz ich dobre omówienie. W czasie zajęć Accelium, wspólnie z uczestnikami rozkładamy grę na przysłowiowe „czynniki pierwsze” i pokazujemy, czego może nas ona nauczyć oraz jak to, czego się nauczyliśmy, można stosować na co dzień. Dzięki temu, doświadczenia zdobywane przez dzieci w grach mogą być przenoszone na rzeczywiste sytuacje, z którymi dziecko mierzy się w szkole czy w domu i pomagają im lepiej rozwiązywać swoje problemy.

 

Kolejne ćwiczenia pozwalają doskonalić umiejętności i pokazują dziecku do jak wielu sytuacji „z życia” można zastosować nasze metody. Dodatkowo, dziecko, które rozwiązało problem w grze zyskuje większe poczucie sprawstwa, to zaś przekłada się na większą chęć rozwiązywania problemów przez dzieci w prawdziwym życiu.

 

Wyraźne efekty

Wyniki badań

1. Gry strategiczne 

 

Komputerowe gry strategiczne odzwierciedlają różne aspekty rzeczywistości, dzięki czemu mogą być ciekawym wprowadzeniem do dowolnego tematu. Pozwalają zanurzyć się w prawdziwym doświadczeniu, a nie jedynie teoretycznych rozważaniach.

 

2. Modele metapoznawcze

 

Nasza metodologia dostarcza narzędzi i modeli, które pozwalają uzyskać głębsze zrozumienie problemów gry.

Modele te mają uniwersalną wartość i umożliwiają nie tylko łatwiejsze rozwiązywanie kolejnych poziomów w grze, ale także skuteczniejsze podejście do różnych wyzwań w świecie rzeczywistym.

3. Wsparcie procesu nauki i transfer

 

Nauka wsparta osobą trenera pozwala uczestnikom uzyskać głębszą świadomość własnych schematów poznawczych oraz zidentyfikować obszary do poprawy.

Później umożliwia im przeniesienie swoich spostrzeżeń z kontekstu gry do świata rzeczywistego.

3 filary procesu nauki

 

Nasza filozofia działania

Naucz się zasad gry i graj.

Graj DUŻO!

Naucz się metody, techniki czy strategii lepszego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, analizy i dedukcji oraz wielu innych.

Zastosuj zdobytą wiedzę i narzędzia poznane dzięki grze w życiowych sytuacjach – zarówno w szkole, jak i poza nią.

Proste, ale głębokie

 

Nasz proces uczenia się w pigułce

Jak to działa?

METODOLOGIA ACCELIUM

U podstaw metodologii Accelium leży przekonanie, że najskuteczniejszym sposobem uczenia się jest autentyczne, angażujące doświadczenie, którego chcemy więcej i więcej. Gry zapewniają dokładnie to doświadczenie. Są zabawne, ekscytujące i głęboko angażują, jednocześnie stawiając przed nami różnorodne wyzwania i dylematy – podobne do tych, przed którymi stajemy w codziennym życiu. Jednocześnie, gry pozwalają sprawdzać i testować rozwiązania bez obawy przed popełnianiem błędów i krytyką.

Zaawansowane strategie uczenia się

9 - 11 lat

 

Sprostanie wyzwaniom zmieniającego się świata wymaga, aby dzieci potrafiły samodzielnie i skutecznie: wyznaczać sobie cele i wytyczać drogi do ich osiągnięcia, oceniać swoje postępy, dostosowywać stosowane strategie do okoliczności oraz umieć przezwyciężać trudności w procesie nauki.

 

Ten projekt pozwala dzieciom poznać te metody, ucząc ich m.in. jak:

 

  Szukać sedna problemu i rozpracowywać go

  Uwzględniać różne aspekty przed podjęciem decyzji

  Radzić sobie z rozpraszaczami

  Lepiej zarządzać swoim czasem

 

Dzięki tym narzędziom dzieci mogą z czasem przejąć pełną odpowiedzialność za proces nauki, zwiększyć swoją motywację i być bardziej zaangażowane proces uczenia.

Myślenie kreatywne

11 - 14 lat

 

Projekt odkrywa przed dziećmi jak ważna jest kreatywność w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia – zarówno w szkole, jak i poza nią. Wykorzystując techniki kreatywnego myślenia, dzieci będą ćwiczyć odkrywanie nowych możliwości i alternatyw; działać wbrew przyzwyczajeniom i analizować sytuacje z nowych perspektyw oraz uczyć się, jak nie bać się trudności i zmian.

 

Narzędzia, które poznają w tym projekcie to m.in.:

 

  Znajdowanie najlepszych opcji

  Identyfikacja błędów poznawczych i stosowanie trików umysłowych

  Szukanie wzorców i działanie wbrew nim

  Maksymalizacja dostępnych zasobów

Rozwiązywanie problemów

6 - 7 lat

 

Codziennie rozwiązujemy setki problemów – dzieci również, więc warto, żeby jak najszybciej poznały skuteczne metody radzenia sobie z nimi.

 

Ten projekt uczy dzieci analitycznego i metodycznego rozwiązywania problemów. Używamy w nim pytań, aby dzielić problemy na mniejsze elementy, z którymi łatwiej się uporać.

 

Konkretne narzędzia, które poznają dzieci to:

 

  Rozpracowywanie problemu

  Rozwiązywanie problemu „od końca”

  Zmniejszanie złożoności problemu

  Rozwiązywanie problemów w grupie

 

Każde narzędzie omawiane jest z różnych perspektyw, dzięki czemu dzieci zdecydowanie lepiej je rozumieją i mogą je łatwiej zastosować.

Odpowiedzialność osobista

7 - 9 lat

 

Życie wymaga od nas podejmowania wielu decyzji i akceptowania konsekwencji naszych wyborów (w tym niechcianych skutków naszych działań).

 

Ten projekt uczy dzieci tych właśnie umiejętności, ułatwiając im radzenie sobie ze stresem, podnoszenie się po porażkach i uczenie się na nich.

 

Konkretne metody i narzędzia, które poznają dzieci to:

 

  Metoda „drzewa decyzyjnego”, która ułatwia dokonywanie wyboru 

  Zasada „reakcji łańcuchowej”, która pokazuje konsekwencje naszych działań

  Metoda "alpinisty”, która ułatwia pokonywanie trudności (również emocjonalnych)

  Identyfikowanie i mądre używanie zasobów

  Zmiana perspektywy i identyfikowanie faktycznych przyczyn problemu

 

Jakich umiejętności uczymy dzieci?

Tego, co naprawdę przydatne!

ikona

Korzyści z naszych zajęć

Konkretne, praktyczne narzędzia

Lepsze wyniki w nauce i prostsza nauka

Łatwiejsze radzenie sobie z wyzwaniami

Lepsze nawyki myślenia i działania

Kompetencje przydatne również w dorosłym życiu

Łatwiejsze radzenie sobie ze zmianami

Znajomość swoich silnych stron

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Świat zmienia się coraz szybciej – dlatego przekazanie dzieciom samej wiedzy już nie wystarcza. Potrzebujemy dać im umiejętności radzenia sobie ze zmianami, dostosowywania do nich, a nawet – wyprzedzania ich…

Program Accelium to angażujące, inspirujące zajęcia wykorzystujące komputerowe gry strategiczne. Zajęcia, które wyposażają dzieci w praktyczne metody do zastosowania w nauce szkolnej oraz innych, życiowych sytuacjach i przygotowują je do złożonych wyzwań współczesnego, zglobalizowanego świata.

 

Program rozwija kluczowe umiejętności, dzięki którym dzieci tworzą lepsze nawyki myślenia i działania, a przez to lepiej radzą sobie na co dzień, w tym poprawia ich skuteczność uczenia się.

 

A co najlepsze, raz zdobyte umiejętności, dzieci będą mogły wykorzystywać przez całe życie! I to dopiero jest sprytne :)

zajęcia dla dzieci

Przygotowujemy dzieci do lepszego radzenia sobie w świecie pełnym zmian - i wyzwań, jakie one przynoszą.

Nauka przez gry

logo sprytne główki

Skontaktuj się z nami:

 727 456 954  

zapraszamy@sprytneglowki.pl  

Wykonanie JL, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Akademia Ja

Accelium

logo sprytne główki

Wspieramy rozwój emocjonalny 
Uczymy technik skutecznego myślenia i działania