Accelium

Akademia Ja

Accelium

Akademia Ja

Sprytne główki

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STRONY INTERNETOWEJ

https://sprytneglowki.pl 

I. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników (dalej również „Dane Osobowe”) w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://sprytneglowki.pl oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 2. Administratorem strony internetowej https://sprytneglowki.pl („Strona internetowa”) oraz Danych Osobowych jest Magdalena Markiewicz prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Sprytne Główki Magdalena Markiewicz z siedzibą we Władysławowie (05-506) przy ul. Przytulnej 3, posiadająca NIP: 8942582383, REGON 381406126 (dane kontaktowe: email: magda@sprytneglowki.pl, tel: 727 456 954 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika operatora) (dalej również „Administrator”).
 3. Podstawą prawną Polityki Prywatności i plików Cookies jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 ze zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne mające zastosowanie przepisy prawa polskiego jak i unijnego.
 4. Administrator zachęca do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i plików Cookies przed przystąpieniem do korzystania ze Strony Internetowej.

 

II. Definicje

 

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej.
 2. Strona internetowa - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi Stronę internetową, działającą pod adresem internetowym: https://sprytneglowki.pl.
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Strony internetowej, polegające na umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego zapoznawania się z treścią informacji zawartych na stronach Strony internetowej.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia.

 

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 

 1. Przeglądanie stron Strony internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Użytkownicy Strony Internetowej pozostają anonimowi tak długo, dopóki sami nie zdecydują inaczej i nie udostępnią swoich Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na str. 2 stronach Strony internetowej oraz nie wyrażą dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celach określonych w pkt. 3 i 4 poniżej.
 3. Za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie internetowej w celu udzielania odpowiedzi na zapytania zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj zamieszkania, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie Dane Osobowe przekazane za pośrednictwem formularza są wykorzystywane w celu umożliwienia realizacji odpowiedzi na zapytania. Każdy Użytkownik, który udostępni swoje Dane Osobowe ma prawo wglądu do tych danych, ich sprostowania oraz usuwania. Przysługuje mu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego, wybranego przez Użytkownika administratora. Może on także żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika, co nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych, tj. dokonanego po uzyskaniu zgody Użytkownika do momentu jej cofnięcia.
 7. Uzyskane Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 i 4 oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zebrane za pośrednictwem Strony internetowej Dane Osobowe mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Wszystkie przysługujące Użytkownikowi Strony internetowej uprawnienia, o których mowa w niniejszym dziale, mogą być wykonywane poprzez kontakt z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej.

 

IV. Profilowanie

 

 1. Dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj i miasto zamieszkania, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, po wyrażeniu dobrowolnej zgody przez Użytkownika, zbierane są i przetwarzane także w celach statystycznych i marketingowych („Profilowanie”).
 2. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych Administrator jest w stanie dokonać oceny osobowych czynników dotyczących konkretnego Użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowań.
 3. Profilowanie dokonywane jest w celu dostarczenia indywidualnym Użytkownikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści, m. in. poprzez dynamiczne treści na stronie internetowej, przez e-mail marketing czy też w ramach sprzedaży bezpośredniej.
 4. Profilowanie Danych Osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio dobrowolnej zgody Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych polegających na Profilowaniu, a także prawo sprzeciwu Profilowania poprzez kontakt z Administratorem.

 

V. Pliki Cookies

 

 1. Administrator stosuje pliki typu Cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika str. 3 Portalu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Pliki Cookies umożliwiają Administratorowi w szczególności lepsze dostosowanie witryny internetowej Portalu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach
  a) konfiguracji Strony internetowej – dostosowania zawartości strony internetowej https://sprytneglowki.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze strony internetowej https://sprytneglowki.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  c) umożliwienia logowania się do konta na Stronie internetowej, monitorowania ruchu Użytkowników Strony internetowej, opracowania statystyk korzystania ze Strony internetowej.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://sprytneglowki.pl

 

VI. Zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies.

 

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności i plików Cookies będą udostępniane na stronach Strony internetowej.

 

VII. Kontakt

 

 1. Użytkownik Strony internetowej może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 2. Użytkownik Strony internetowej może również zwrócić się do Administratora z prośbą o skorygowanie lub usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części. Aktualizacja: 12 marca 2019

 

Wspieramy rozwój emocjonalny i społeczny 
Uczymy technik skutecznego myślenia i działania 

logo sprytne główki

Accelium

Akademia Ja

Sprytne główki, Przytulna 3; 05-506 Władysławów; NIP: 8942582383

 

Wykonanie JL, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Skontaktuj się z nami:

 727 456 954  

zapraszamy@sprytneglowki.pl