Skontaktuj się z nami:

 727 456 954  

zapraszamy@sprytneglowki.pl  

Wykonanie JL, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Akademia Ja

Accelium

logo sprytne główki

Wspieramy rozwój emocjonalny 
Uczymy technik skutecznego myślenia i działania 

Naucz się zasad gry i graj.

Graj DUŻO!

Naucz się metody, techniki czy strategii lepszego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, analizy i dedukcji oraz wielu innych.

Zastosuj zdobytą wiedzę i narzędzia poznane dzięki grze w życiowych sytuacjach – zarówno w szkole, jak i poza nią.

Metodologia

Nasz proces uczenia się w pigułce

W czasach, kiedy coraz częściej słyszymy o uzależnieniu dzieci od Internetu oraz gier komputerowych nauka przez gry komputerowe wydaje się co najmniej ryzykowana.

 

Praktyka i badania pokazują jednak, że nauka przez gry jest nie tylko możliwa, ale i skuteczna, jeżeli tylko podejdzie się do tego „z głową”. Kluczem do sukcesu jest przemyślany dobór gier oraz ich dobre omówienie. W czasie zajęć Accelium, wspólnie z uczestnikami rozkładamy grę na przysłowiowe „czynniki pierwsze” i pokazujemy, czego może nas ona nauczyć oraz jak to, czego się nauczyliśmy, można stosować na co dzień. Dzięki temu, doświadczenia zdobywane przez dzieci w grach mogą być przenoszone na rzeczywiste sytuacje, z którymi dziecko mierzy się w szkole czy w domu i pomagają im lepiej rozwiązywać swoje problemy.

 
Kolejne ćwiczenia pozwalają doskonalić umiejętności i pokazują dziecku do jak wielu sytuacji „z życia” można zastosować nasze metody. Dodatkowo, dziecko, które rozwiązało problem w grze zyskuje większe poczucie sprawstwa, to zaś przekłada się na większą chęć rozwiązywania problemów przez dzieci w prawdziwym życiu.

Wyniki badań

Nauka przez gry

Skuteczność metody Accelium została przetestowana w wielu projektach badawczych, w szczególności badaniach profesora Donalda Greena z Columbia University. Projekty te potwierdzają, że metoda Accelium znacząco poprawia umiejętności myślenia i tzw. umiejętności życiowe („life skills”) dzieci.

Dowiedz się więcej

logo sprytne główki