Skontaktuj się z nami:

 727 456 954  

zapraszamy@sprytneglowki.pl  

Wykonanie JL, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Akademia Ja

Accelium

logo sprytne główki

Wspieramy rozwój emocjonalny 
Uczymy technik skutecznego myślenia i działania 

Naucz się zasad gry i graj.

Kolejny poziom to zawsze trudniejsze wyzwanie!

Naucz się metody lub strategii lepszego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, reagowania na zmiany oraz wielu innych.

Zastosuj zdobytą wiedzę i narzędzia poznane dzięki grze w codziennych sytuacjach – zarówno w szkole, jak i poza nią.

Metodologia

Nasz proces uczenia się w pigułce

W czasach, kiedy coraz częściej słyszymy o uzależnieniu dzieci od internetu oraz ciągłym "byciem online" nauka przez gry komputerowe może niektórym wydawać się ryzykowna.

 

Praktyka i badania pokazują jednak, że nauka przez gry jest nie tylko możliwa, ale i skuteczna, jeżeli tylko podejdzie się do tego „z głową”. Kluczem do sukcesu jest przemyślany dobór gier oraz ich dobre omówienie. W czasie zajęć Accelium, wspólnie
z uczestnikami rozkładamy grę na przysłowiowe „czynniki pierwsze” i pokazujemy, czego może nas ona nauczyć oraz jak to, czego się nauczyliśmy, można stosować na co dzień. Dzięki temu, doświadczenia zdobywane przez dzieci w grach mogą być przenoszone na sytuacje, z którymi dzieci mierzą się w szkole czy w domu i pomagają im lepiej rozwiązywać swoje problemy.

 
Kolejne ćwiczenia pozwalają doskonalić umiejętności i pokazują dziecku do jak wielu sytuacji „z życia” można zastosować nasze metody. Dodatkowo, dziecko, które rozwiązało problem w grze, zyskuje większe poczucie sprawstwa, to zaś przekłada się na większą chęć rozwiązywania problemów przez dzieci w prawdziwym życiu.

Wyniki badań

Nauka przez gry

Skuteczność metody Accelium została przetestowana w wielu projektach badawczych, w szczególności badaniach profesora Donalda Greena z Columbia University. Projekty te potwierdzają, że metoda Accelium znacząco poprawia umiejętności myślenia i tzw. umiejętności życiowe („life skills”) dzieci.

Dowiedz się więcej

logo sprytne główki