Skontaktuj się z nami:

 727 456 954  

zapraszamy@sprytneglowki.pl  

Wykonanie JL, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Akademia Ja

Accelium

logo sprytne główki

Wspieramy rozwój emocjonalny 
Uczymy technik skutecznego myślenia i działania 

Z nami dorośli mogą wzmacniać swoje kompetencje miękkie, m.in. komunikację, asertywność, radzenie sobie ze stresem oraz rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie np. pomagać dzieciom czerpać siłę z emocji czy wzmacniać ich motywację wewnętrzną.

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Przykładowe warsztaty dla rodziców i nauczycieli

 

Jak lepiej dogadywać się na co dzień 
warsztat, dzięki któremu można złagodzić kłótnie i konflikty, wzmocnić empatię i jeszcze lepiej zrozumieć siebie, dzieci, swoich współpracowników i bliskich.

 

Wzmacnianie odporności psychicznej – część 1: Jak z emocji czerpać siłę
warsztat, dzięki któremu można lepiej zrozumieć emocje swoje i cudze, oraz poznać dobre sposoby na wspieranie dzieci w mądrym przeżywaniu emocji i czerpaniu z nich siły.

 

Wzmacnianie odporności psychicznej – część 2: Jak zmienić styl wyjaśniania
warsztat, na którym można dowiedzieć się, jak myśli i wynikające z nich słowa wpływają na wzmacnianie lub osłabianie odporności psychicznej.
    
Jak lepiej zrozumieć Złość / Smutek / Strach    
warsztaty dedykowane jednej z nieprzyjemnych emocji; na warsztacie pogłębiamy wiedzę na temat konkretnej emocji i sposobów wspierania dzieci w radzeniu sobie z nią (dla chętnych na pogłębienie wiedzy na temat konkretnych emocji).

 

Jak wzmacniać wewnętrzną motywację u dzieci 
warsztat, który pozwala uporządkować wiedzę na temat kluczowych elementów motywacji wewnętrznej oraz sposobów jej wzmacniania u dzieci, czyli co robić, żeby dziecku „chciało się chcieć”.

 

Jak lepiej rozwiązywać konflikty
warsztat, dzięki któremu można poznać kolejne sposoby na łagodzenie konfliktów i lepszą współpracę.

 

Jak pomóc dziecku w nauce: styl uczenia się i skuteczne sposoby nauki  
warsztat, na którym można zrozumieć, jakie są (naukowo potwierdzone) skuteczne metody uczenia się i jak wykorzystać preferowany styl uczenia się dziecka, aby nauka była dla niego łatwiejsza

 

Każdy warsztat trwa ok. 2h i z każdego uczestnik otrzymuje „ściągę”, żeby mógł jeszcze skuteczniej wdrażać nową wiedzę w życie.
Każdy warsztat możemy też dostosować do Twoich potrzeb lub „uszyć” dla Ciebie warsztat „na miarę”.
Warsztaty prowadzimy online i offline.

Nasze podejście do warsztatów


  Stosujemy zasadę „zacznij od siebie” = zrozum na swoim przykładzie dlaczego i jak coś działa, aby móc potem zadbać o potrzeby innych / dziecka. 
  Pokazujemy schematy postępowania, które pozwalają szybko wdrożyć wiedzę z warsztatu w codzienne życie (nie należy jednak mylić tego z podejściem „1 rozwiązanie na wszystkie problemy”).
  Dbamy o czas – skupiamy się na tym, co najistotniejsze i najbardziej praktyczne; dzięki temu nasze warsztaty trwają ok. 2-3h przy szerokim zakresie tematycznym.
  Jesteśmy spójni – wiedza, którą przekazujemy dorosłym, odzwierciedla wiedzę i umiejętności, które rozwijamy z dziećmi w czasie zajęć Akademii JA i Accelium. Dzięki temu rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą jeszcze lepiej wspierać swoje dzieci / uczniów na co dzień.

logo sprytne główki

Skontaktuj się z nami